Få hjælp og overblik når du læser din tilstandsrapport

Hvorfor en tilstandsrapport er vigtig og altafgørende i dit huskøb

En tilstandsrapports formål er, at fortælle om en boligstilstand. Vigtigt her er, at den netop ikke blot beretter om de synlige faktorer, men også de der ikke bare spottes med det blotte øje. Men andre ord er en tilstandsrapport det samme som den læge journal, mennesker har. Tilstandsrapporten udformes af professionelle øjne, der ved hvor og hvordan husets tilstand skal beskrives og hvilke faktorer, man som køber skal være særligt opmærksomme på. Rapporten giver klar indikationer om, hvilke skader, der må være på eller i huset, og hvilke udbedringer og justeringer der bør foretages. 

En tilstandsrapport er køberens tættest allierede, idet det er den bedste og klareste måde at få vished om sit muligt kommende hjems tilstand på. For mange afskriver og fravælger boliger, hvis ikke der præsenteres en tilfredsstillende tilstandsrapport. Ydermere kan det have konsekvenser, hvis ikke tilstandsrapporten nøje studeres inden køb af bolig. Hvis ikke man har øje for boligens tilstand, kan det betyde uforudsete udgifter og omkostninger, der formentligt ikke var medregnet fra starten, hvorfor beløbet også kan overstige det, man havde regnet med. 

Det er derfor meget vigtigt at være bekendt med en boligs tilstand, før man køber den. På den måde undgår man at købe katten i sækken, så at sige.

Det kan derfor være måde smart, klogt og fordelagtigt at alliere sig med nogle, der ved noget med netop tilstandsrapporter. For de fleste kan det at læse men i høj grad også at forstå en tilstandsrapport, være en stor og svær udfordring. Man kan nemt fejlvurdere eller misforstå dens indhold, og dermed opstår der nemt grimme og ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt. Ved at modtage professionel hjælp, råd og vejledning i netop denne proces, kan man undgå disse ubehageligheder og stå både mere sikkert og stærkt i sit boligkøb. At være 100 procent bekendt med boligens tilstand – ydre som indre – betyder også, at man er mere forhandlinsstærk, da man nemt kan slå ned på konkrete områder, hvor man eventuelt ønsker prisafslag, idet tilstanden ikke lever op til det, den skal. Det der forventes, hvis boligen skal være funktionsdygtig på længere sigt.

Jeg anbefaler derfor at man får råd og vejledning til at nærstudere de forskellige tilstandsrapporter – på den måde bliver det en mindre mundfuld, og man slipper for de grimme overraskelser, der pludseligt kan vise sig. Det er så ærgerligt at købe noget, der slet ikke lever op til det, man forventede. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *